Download The Holy Quran Recites تحميل تلاوات القرآن الكريم
The Holy Quran Around The World With Transliterations
القلرآن الكريم حول العالم مع النقاحير

The Holy Quran Index With Names Of The Surah مفهرس الفرآن الكريم بأسماء السور

 
Texts Of The Quran Scriptures نصوص المصحف القرآن
 

١ سورة
الفاتحة
1. Surah
Al-Ftihah
٢ سورة
البقرة
2. Surah
Al-Baqarah
٣ سورة
آل عمران
3. Surah
l-'Imrn
٤ سورة
النساء
4. Surah
An-Nis'

٥ سورة
المائدة
5. Surah
Al-M'idah
٦ سورة
الأنعام
6. Surah
Al-An'm
٧ سورة
الأعراف
7. Surah
Al-A'rf
٨ سورة
الأنفال
8. Surah
Al-Anfl

٩ سورة
التوبة
9. Surah
At-Taubah
١٠ سورة
يونس
10. Surah
Ynus
١١ سورة
هود
11. Surah
Hd
١٢ سورة
يوسف
12. Surah
Ysuf

١٣ سورة
يوسف
13. Surah
Ar-Ra'd
١٤ سورة
إبراهيم
14. Surah
Ibrahm
١٥ سورة
الحجر
15. Surah
Al-Hijr
١٦ سورة
النحل
16. Surah
An-Nahl

١٧ سورة
الإسراء
17. Surah
Al-Isr'
١٨ سورة
الكهف
18. Surah
Al-Kahf
١٩ سورة
مريم
19. Surah
Maryam
٢٠ سورة
طه
20. Surah
TH.

٢١ سورة
الأنبياء
21. Surah
Al-Anbiy'
٢٢ سورة
الحج
22. Surah
Al-Hajj
٢٣ سورة
المؤمنون
23. Surah
Al-Mu'minn
٢٤ سورة
النّور
24. Surah
An-Nr

٢٥ سورة
الفرقان
25. Surah
Al-Furqn
٢٦ سورة
الشعراء
26. Surah
Ash-Shu'ar'
٢٧ سورة
النّمل
27. Surah
An-Naml
٢٨ سورة
القصص
28. Surah
Al-Qasas

٢٩ سورة
العنكبوت
29. Surah
Al-'Ankabt
٣٠ سورة
الرّوم
30. Surah
Ar-Rm
٣١ سورة
لقمان
31. Surah
Luqmn
٣٢ سورة
السجدة
32. Surah
As-Sajdah

٣٣ سورة
الأحزاب
33. Surah
AlAhzb
٣٤ سورة
سبأ
34. Surah
Saba'
٣٥ سورة
فاطر
35. Surah
Ftir
٣٦ سورة
يس
36. Surah
YSn.

سورة
الصافات
37. Surah
As-Sfft
٣٨ سورة
ص
38. Surah
Sd.
٣٩ سورة
الزمر
39. Surah
Az-Zumar
٤٠ سورة
غافر
40. Surah
Ghfir

٤١
فصّلت
41. Surah
Fussilat
٤٢ سورة
الشورى
42. Surah
Ash-Shra
٤٣ سورة
الزخرف
43. Surah
Az-Zukhruf
٤٤ سورة
الدّخان
44. Surah
Ad-Dukhn

٤٥ سورة
الجاثية
45. Surah
Al-Jthiya
٤٦ سورة
الأحقاف
46. Surah
Al-Ahqf
٤٧ سورة
محمد
47. Surah
Muhammad
٤٨ سورة
الفتح
48. Surah
Al-Fath

٤٩ سورة
الحجرات
49. Surah
Al-Hujurt
٥٠ سورة
ق
50. Surah
Qf.
٥١ سورة
الذاريات
51. Surah
Az-Zriyt
٥٢ سورة
الطور
52. Surah
At-Tr

٥٣ سورة
النجم
53. Surah
An-Najm
٥٤ سورة
القمر
54. Surah
Al-Qamar
٥٥ سورة
الرحمن
55. Surah
Ar-Rahmn
٥٦ سورة
الواقعة
56. Surah
Al-Wqi'ah

٥٧ سورة
الحديد
57. Surah
Al-Hadd
٥٨ سورة
المجادلة
58. Surah
Al-Mujdilah
٥٩ سورة
الحشر
59. Surah
Al-Hashr
٦٠ سورة
الممتحنة
60. Surah
Al-Mumtahinah

٦١ سورة
الصف
61. Surah
As-Saff
٦٢ سورة
الجمعة
62. Surah
Al-Jumu'ah
٦٣ سورة
المنافقون
63. Surah
Al-Munafiqn
٦٤ سورة
التغابن
64. Surah
At-Taghbun

٦٥ سورة
الطلاق
65. Surah
At-Talq
٦٦ سورة
التحريم
66. Surah
At-Tahrm
٦٧ سورة
الملك
67. Surah
Al-Mulk
٦٨ سورة
القلم
68. Surah
Al-Qalam

٦٩ سورة
الحاقة
69. Surah
Al-Hqqah
٧٠ سورة
المعارج
70. Surah
Al-Ma'rij
٧١ سورة
نوح
71. Surah
Nh
٧٢ سورة
الجن
72. Surah
Al-Jinn

٧٣ سورة
المزّمّل
73. Surah
Al-Muzzammil
٧٤ سورة
المدّثر
74. Surah
Al-Muddaththir
٧٥ سورة
القيامة
75. Surah
Al-Qiymah
٧٦ سورة
الإنسان
76. Surah
Al-Insn

٧٧ سورة
المرسلات
77. Surah
Al-Mursalt
٧٨ سورة
النبأ
78. Surah
An-Naba'
٧٩ سورة
النازعات
79. Surah
An-Nazi't
٨٠ سورة
عبس
80. Surah
'Abasa

٨١ سورة
التكوير
81. Surah
At-Takwr
٨٢ سورة
الإنفطار
82. Surah
Al-Infitr
٨٣ سورة
المطفّفين
83. Surah
Al-Mutaffifn
٨٤ سورة
الإنشقاق
84. Surah
Al-Inshiqq

٨٥ سورة
البروج
85. Surah
Al-Burj
٨٦ سورة
الطارق
86. Surah
At-Triq
٨٧ سورة
الأعلى
87. Surah
Al-A'l
٨٨ سورة
الغاشية
88. Surah
Al-Ghshiyah

٨٩ سورة
الفجر
89. Surah
Al-Fajr
٩٠ سورة
البلد
90. Surah
Al-Balad
٩١ سورة
الشمس
91. Surah
Ash-Shams
٩٢ سورة
الليل
92. Surah
Al-Lail

٩٣ سورة
الضحى
93. Surah
Ad-Duha
٩٤ سورة
الشرح
94. Surah
Ash-Sharh
٩٥ سورة
التين
95. Surah
At-Tin
٩٦ سورة
العلق
96. Surah
Al-'Alaq

٩٧ سورة
القدر
97. Surah
Al-Qadr
٩٨ سورة
البينة
98. Surah
Al-Baiyinah
٩٩ سورة
الزلزلة
99. Surah
Az-Zalzalah
١٠٠ سورة
العاديات
100. Surah
Al-'Adiyt

١٠١ سورة
القارعة
101. Surah
Al-Qri'ah
١٠٢ سورة
التكاثر
102. Surah
At-Takthur
١٠٣ سورة
العصر
103. Surah
Al-'Asr
١٠٤ سورة
الهمزة
104. Surah
Al-Humazah

١٠٥ سورة
الفيل
105. Surah
Al-Fl
١٠٦ سورة
قريش
106. Surah
Quraish
١٠٧ سورة
الماعون
107. Surah
Al-M'n
١٠٨ سورة
الكوثر
108. Surah
Al-Kauthar

١٠٩ سورة
الكافرون
109. Surah
Al-Kfirn
١١٠ سورة
النصر
110. Surah
An-Nasr
١١١ سورة
المسد
111. Surah
Al-Masad
١١٢ سورة
الإخلاص
112. Surah
Al-Ikhls

١١٣ سورة
الفلق
113. Surah
Al-Falaq
١١٤ سورة
النّاس
114. Surah
An-Ns
🎙️
التشغيلات
Kuran
Reciters
🔊
الإيقاعات
Audio
Bulletins

 
Simplified Quran Translation Scripts تيسير نصوص المعاني للقرآن
 

١ سورة
الفاتحة
1. Surah
Al-Ftihah
٢ سورة
البقرة
2. Surah
Al-Baqarah
٣ سورة
آل عمران
3. Surah
l-'Imrn
٤ سورة
النساء
4. Surah
An-Nis'

٥ سورة
المائدة
5. Surah
Al-M'idah
٦ سورة
الأنعام
6. Surah
Al-An'm
٧ سورة
الأعراف
7. Surah
Al-A'rf
٨ سورة
الأنفال
8. Surah
Al-Anfl

٩ سورة
التوبة
9. Surah
At-Taubah
١٠ سورة
يونس
10. Surah
Ynus
١١ سورة
هود
11. Surah
Hd
١٢ سورة
يوسف
12. Surah
Ysuf

١٣ سورة
يوسف
13. Surah
Ar-Ra'd
١٤ سورة
إبراهيم
14. Surah
Ibrahm
١٥ سورة
الحجر
15. Surah
Al-Hijr
١٦ سورة
النحل
16. Surah
An-Nahl

١٧ سورة
الإسراء
17. Surah
Al-Isr'
١٨ سورة
الكهف
18. Surah
Al-Kahf
١٩ سورة
مريم
19. Surah
Maryam
٢٠ سورة
طه
20. Surah
TH.

٢١ سورة
الأنبياء
21. Surah
Al-Anbiy'
٢٢ سورة
الحج
22. Surah
Al-Hajj
٢٣ سورة
المؤمنون
23. Surah
Al-Mu'minn
٢٤ سورة
النّور
24. Surah
An-Nr

٢٥ سورة
الفرقان
25. Surah
Al-Furqn
٢٦ سورة
الشعراء
26. Surah
Ash-Shu'ar'
٢٧ سورة
النّمل
27. Surah
An-Naml
٢٨ سورة
القصص
28. Surah
Al-Qasas

٢٩ سورة
العنكبوت
29. Surah
Al-'Ankabt
٣٠ سورة
الرّوم
30. Surah
Ar-Rm
٣١ سورة
لقمان
31. Surah
Luqmn
٣٢ سورة
السجدة
32. Surah
As-Sajdah

٣٣ سورة
الأحزاب
33. Surah
AlAhzb
٣٤ سورة
سبأ
34. Surah
Saba'
٣٥ سورة
فاطر
35. Surah
Ftir
٣٦ سورة
يس
36. Surah
YSn.

سورة
الصافات
37. Surah
As-Sfft
٣٨ سورة
ص
38. Surah
Sd.
٣٩ سورة
الزمر
39. Surah
Az-Zumar
٤٠ سورة
غافر
40. Surah
Ghfir

٤١
فصّلت
41. Surah
Fussilat
٤٢ سورة
الشورى
42. Surah
Ash-Shra
٤٣ سورة
الزخرف
43. Surah
Az-Zukhruf
٤٤ سورة
الدّخان
44. Surah
Ad-Dukhn

٤٥ سورة
الجاثية
45. Surah
Al-Jthiya
٤٦ سورة
الأحقاف
46. Surah
Al-Ahqf
٤٧ سورة
محمد
47. Surah
Muhammad
٤٨ سورة
الفتح
48. Surah
Al-Fath

٤٩ سورة
الحجرات
49. Surah
Al-Hujurt
٥٠ سورة
ق
50. Surah
Qf.
٥١ سورة
الذاريات
51. Surah
Az-Zriyt
٥٢ سورة
الطور
52. Surah
At-Tr

٥٣ سورة
النجم
53. Surah
An-Najm
٥٤ سورة
القمر
54. Surah
Al-Qamar
٥٥ سورة
الرحمن
55. Surah
Ar-Rahmn
٥٦ سورة
الواقعة
56. Surah
Al-Wqi'ah

٥٧ سورة
الحديد
57. Surah
Al-Hadd
٥٨ سورة
المجادلة
58. Surah
Al-Mujdilah
٥٩ سورة
الحشر
59. Surah
Al-Hashr
٦٠ سورة
الممتحنة
60. Surah
Al-Mumtahinah

٦١ سورة
الصف
61. Surah
As-Saff
٦٢ سورة
الجمعة
62. Surah
Al-Jumu'ah
٦٣ سورة
المنافقون
63. Surah
Al-Munafiqn
٦٤ سورة
التغابن
64. Surah
At-Taghbun

٦٥ سورة
الطلاق
65. Surah
At-Talq
٦٦ سورة
التحريم
66. Surah
At-Tahrm
٦٧ سورة
الملك
67. Surah
Al-Mulk
٦٨ سورة
القلم
68. Surah
Al-Qalam

٦٩ سورة
الحاقة
69. Surah
Al-Hqqah
٧٠ سورة
المعارج
70. Surah
Al-Ma'rij
٧١ سورة
نوح
71. Surah
Nh
٧٢ سورة
الجن
72. Surah
Al-Jinn

٧٣ سورة
المزّمّل
73. Surah
Al-Muzzammil
٧٤ سورة
المدّثر
74. Surah
Al-Muddaththir
٧٥ سورة
القيامة
75. Surah
Al-Qiymah
٧٦ سورة
الإنسان
76. Surah
Al-Insn

٧٧ سورة
المرسلات
77. Surah
Al-Mursalt
٧٨ سورة
النبأ
78. Surah
An-Naba'
٧٩ سورة
النازعات
79. Surah
An-Nazi't
٨٠ سورة
عبس
80. Surah
'Abasa

٨١ سورة
التكوير
81. Surah
At-Takwr
٨٢ سورة
الإنفطار
82. Surah
Al-Infitr
٨٣ سورة
المطفّفين
83. Surah
Al-Mutaffifn
٨٤ سورة
الإنشقاق
84. Surah
Al-Inshiqq

٨٥ سورة
البروج
85. Surah
Al-Burj
٨٦ سورة
الطارق
86. Surah
At-Triq
٨٧ سورة
الأعلى
87. Surah
Al-A'l
٨٨ سورة
الغاشية
88. Surah
Al-Ghshiyah

٨٩ سورة
الفجر
89. Surah
Al-Fajr
٩٠ سورة
البلد
90. Surah
Al-Balad
٩١ سورة
الشمس
91. Surah
Ash-Shams
٩٢ سورة
الليل
92. Surah
Al-Lail

٩٣ سورة
الضحى
93. Surah
Ad-Duha
٩٤ سورة
الشرح
94. Surah
Ash-Sharh
٩٥ سورة
التين
95. Surah
At-Tin
٩٦ سورة
العلق
96. Surah
Al-'Alaq

٩٧ سورة
القدر
97. Surah
Al-Qadr
٩٨ سورة
البينة
98. Surah
Al-Baiyinah
٩٩ سورة
الزلزلة
99. Surah
Az-Zalzalah
١٠٠ سورة
العاديات
100. Surah
Al-'Adiyt

١٠١ سورة
القارعة
101. Surah
Al-Qri'ah
١٠٢ سورة
التكاثر
102. Surah
At-Takthur
١٠٣ سورة
العصر
103. Surah
Al-'Asr
١٠٤ سورة
الهمزة
104. Surah
Al-Humazah

١٠٥ سورة
الفيل
105. Surah
Al-Fl
١٠٦ سورة
قريش
106. Surah
Quraish
١٠٧ سورة
الماعون
107. Surah
Al-M'n
١٠٨ سورة
الكوثر
108. Surah
Al-Kauthar

١٠٩ سورة
الكافرون
109. Surah
Al-Kfirn
١١٠ سورة
النصر
110. Surah
An-Nasr
١١١ سورة
المسد
111. Surah
Al-Masad
١١٢ سورة
الإخلاص
112. Surah
Al-Ikhls

١١٣ سورة
الفلق
113. Surah
Al-Falaq
١١٤ سورة
النّاس
114. Surah
An-Ns
🎙️
التشغيلات
Kuran
Reciters
🔊
الإيقاعات
Audio
Bulletins:-: Go Home :-: Go Top :-: